Mer pengar läggs på spel

Nya undersökningar visar att svenskarna i dagsläget spelar mindre, men för mer pengar. Den främsta åldersgruppen som spelar är 30-49 år som oftast väljer att spela på Internet. Det är mer lättillgängligt idag att spela på mobila enheter vilket gör att spelbutikerna inte längre har lika många kunder.  

spelI ett tidigare inlägg skrevs det om hur viktigt det är för spelbolag att ha licens för att göra det säkert för konsumenterna att spela. Det är väldigt viktigt, framförallt nu när man sett att svenskarna spelar för mer pengar än vanligt. I ett pressmeddelande på Lotteriinspektionen skriver man om att färre svenskar spelar, men för mer pengar. En ny undersökning visar att ungefär två av tre svenskar har spelat någon form av spel under det senaste året. De deltagande i undersökningen var 1730 stycken i åldrarna 18-79 år.

Vi har under den senaste tiden sett att omsättningen på spelmarknaden har ökat.  Denna undersökning förstärker bilden av att färre spelar, men de som gör det spelar för mer pengar, säger Joel Kitti-Junros, analytiker på Lotteriinspektionen.

Resultat från undersökningen

Av dem som svarade att de spelat någon form av spel det senaste året, hade hälften spelat minst en gång den senaste månaden eller oftare. Man kan även se att de som är mellan 30-49 år är åldersgruppen som spelar mest och oftast spelar på Internet. Med det lättillgängliga spelandet på mobil och datorn är det därför färre som spelar i spelbutikerna jämfört med förra året. Undersökning visar även att tre av tio svarade att de aldrig vann och därför inte spelar. Men det småroliga är att en hel femtedel av alla deltagare svarade att de spelar Pokémon GO.